Utveckla ditt företag, din affärsmodell och din affärsplan

Vi brinner för att arbeta med ”unga” ägarledda företag som är på en tillväxtresa! Företag som vill förbättra sin struktur och affärsmässighet. Som letar efter erfarenhet för att utveckla affärerna. Som vill effektivisera och automatisera samt digitalisera sina affärer. 

Men en sak måste du veta. Vi är lite eljest! Vill du ha det normala eller standard, ”så här brukar man göra”, då kommer inte vi trivas ihop. Vill du att vi jobbar tillsammans, så erbjuder vi dig vår långa erfarenhet inom entreprenörskap, ledning, försäljning och projekt. Något som vi gärna delar med oss av till dig, med ett förbehåll. Att du är beredd att utveckla i ditt företag. 

Med egen erfarenhet från entreprenörskap och att driva företag, så kopplar vi ihop ledande akademisk teori med vår egen praktiska erfarenhet. 

Tiderna förändras, behoven växlar och förutsättningarna blir annorlunda. Alla organisationer, grupperingar, arbetsgrupper eller ledningsteam utsätts för ett förändringstryck som kräver att du tänker om, tänker annorlunda, tänker nytt men framförallt att man tänker tillsammans. 

Värdeskapande
På samma sätt som organisationer leds av chefer och verksamhetsledare behöver olika typer av utvecklingsarbeten ledas av någon som har ett särskilt ansvar för själva genomförandet. Vi kallar denne någon för processledare. Synonyma begrepp till processledare är facilitator, moderator, handledare eller konsult. Oavsett titeln hjälper denne till med upplägg, ledning, genomförande och dokumentation av utvecklings- och förändringsarbeten. I linje med detta använder vi samlingsnamnet processer när vi menar olika typer av förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbeten.

Metod och resultat
Vi använder olika verktyg och metoder i processarbetet. Framförallt använder vi en egenutvecklad modell Affärskartan™. Upplevelsebaserad verksamhetsutveckling med bäring i ett processtänk från orienteringssporten. Det handlar om att lägga affärskartan, Här är jag – Dit ska jag, utveckla sin verksamhet och affär utifrån nuläge, önskat läge och förutsättningar. Dvs ett strukturerat sätt att arbeta med affärsmodeller, marknadsutveckling och innovationer i en snabb, ständig och digitaliserad omvärldsförändring.

Vi arbetar också med etablerade verktyg och modeller som tex Business Model Canvas och Lean Canvas.

Processledaren hjälper till med:

  • Framtagning av affärskartan: idé- och inriktningsprogram
  • Ledning och genomförande av verksamhetskonferenser
  • Projektledning
  • Utrednings- och utvärderingsarbete
  • Upplägg, ledning, genomförande och dokumentation av utvecklings- och förändringsarbeten.

Sammanfattning
Med processledare-affärsutveckling får man en flexibel lösning för uppdragets längd och omfattning, där uppdraget även kan ändras på kort varsel. Varje uppdrag och företags behov styr.

Vi vill inte ta betalt utifrån leverans. Vi vill ta betalt utifrån de värden vi skapar.