Hantera och utveckla rollen inom företagsledning

Vi brinner för att arbeta med ”unga” ägarledda företag som är på en tillväxtresa! Företag som vill förbättra sin struktur och affärsmässighet. Som letar efter erfarenhet för att utveckla affärerna. Som vill effektivisera och automatisera samt digitalisera sina affärer.


Men en sak måste du veta. Vi är lite eljest! Vill du ha det normala eller standard, ”så här brukar man göra”, då kommer inte vi trivas ihop. Vill du att vi jobbar tillsammans, så erbjuder vi dig vår långa erfarenhet inom entreprenörskap, ledning, försäljning och projekt. Något som vi gärna delar med oss av till dig, med ett förbehåll. Att du är beredd att utveckla i ditt företag.

Med egen erfarenhet från entreprenörskap och att driva företag, så kopplar vi ihop ledande akademisk teori med vår egen praktiska erfarenhet.

Ett sätt att hjälpa dig är med Strategisk och eller Operativ rådgivning.

  • Strategisk rådgivning kan vara: Styrelsearbete, Advisory Board, Ledningsråd. 
  • Operativ rådgivning kan vara: Kombination av coaching och mentorskap. 

Värdeskapande
Vi skapar ett mervärde tillsammans med dig. Du får mätbara resultat som du och teamet själva skapat.

Det gör vi genom att förstå hur hela affären hänger ihop, och generera medvetna aktiviteter och en företagskultur, som kopplar ihop ord till handling. Samt skapar en spårbarhet bakåt och definierar nyckeltal för att kunna prognostisera framtida försäljning. Metoden hjälper dig att förstå vad som händer i processen, och hur du kan hantera och utveckla den för att hjälpa dig att öka försäljningen. När man vet vad som ska hända, går det att planera. Hitta vägar som ingen uppmärksammat…

Vi använder våra möten för att gå igenom idéer, nuläge och önskat läge. Vi tar reda på hur vi på bästa sätt kan driva affären mot målet. Det innebär att du kommer vidare i affärsprocessen.

Metod och resultat
Vi följer upp arbetet med Affärskartan™ och 12 K-modellen: ”12 Levnadsregler för ett framgångsrikt entreprenörskap”. Utifrån önskad riktning, vägval och tempo så blir resultatet mätbart. T ex ökat fokus på relevanta frågor/utmaningar, ökat framdrift och att arbetssätten blir enklare och effektivare.

Genom en process, Affärskartan™, för att strategiskt, strukturerat och systematiskt utveckla affärsutvecklingsprocessen. Det handlar om att lägga kartan. Här är jag – Dit ska jag. Utifrån det utforma strategin, lägga banan och ta vägvalen, så resan speglar målen, verksamheten och affären. För i svår terräng behöver man kunna läsa kartan, ta ut en riktning, göra vägval och röra sig på rätt väg framåt via tydliga checkpoints och milstones.

Vi genomför arbetet med en stående agenda för kommande möten. Det kan till exempel vara dessa punkter:

  • Genomgång av föregående protokoll
  • Framtida mål
  • Ekonomi och nyckeltal
  • Marknad, försäljning och produktion
  • Tid för nästa möte och en handlingsplan för vad du ska göra till nästa möte
  • Eventuellt tema för mötet, till exempel sociala medier, marknadsföring eller affärstrender

Sammanfattning
Vi vill inte ta betalt utifrån leverans. Vi vill ta betalt utifrån de värden vi skapar.