”Klart grabben ska ha en tröja”

Min företagarbana började på allvar 1987, en sommar jag behövde pengar men inte ville ha ett traditionellt sommarjobb. Efter det blev inget sig likt. Någonting hade lossnat kring handleder och vrist. Det blev många olika mindre och större projekt. Ett projekt tog mig bakom ”muren” med strumporna fyllda med rubel. Ett annat fick lägenheten att lukta bageri. Härom året hittade jag ett tidningsurklipp där jag försöker sälja en T-shirt till Industriministern på fotbolls-EM 1992 med rubriken ”klart grabbens ska ha en tröja”. 

Flera av projekten är en lång historia, en bok i sig. Det finns ett gammalt mexikanskt talesätt som lyder: ”För att dö nöjd så bör du åstadkomma följande tre saker under ditt liv; plantera ett träd, sätt ett barn till världen och skriv en bok”. Jag tänker inte skriva en bok. Men den tanke och idé jag fått, är att ta den här kunskapen och erfarenheten jag har samlat på mig, och börja dela med mig. Kanske så nya frön, kanske också få vara med att sätta nya företagsbarn till världen.


Om SAGT

Använder olika verktyg och metoder i processarbetet. Framförallt använder vi en egenutvecklad modell Affärskartan™. Upplevelsebaserad verksamhetsutveckling med bäring i ett processtänk från orienteringssporten. Det handlar om att lägga affärskartan, Här är jag- Dit ska jag, utveckla sin verksamhet och affär utifrån nuläge, önskat läge och förutsättningar. Dvs ett strukturerat sätt att arbeta med affärsmodeller, marknadsutveckling och innovationer i en snabb, ständig och digitaliserad omvärldsförändring.

Sagt Business Solutions ABs konsulter har erfarenhet av försäljning, chefspositioner och ledningsgruppsarbete. Och blandar teori och sin egen praktiska erfarenhet. Främsta kunder är mindre och medelstora, ofta ägarledda bolag. 

Våra framgångsfaktorer:

  • Fortsätt utveckla, vara nyfiken, lär av andra
  • Bidra, sprid och dela kunskap och kontakter till andra
  • Ta ett steg till
  • Ta vägar inga andra tar

Vem är Anders?

  • Anders är en strukturist. 
  • Anders är också en springare. 
  • Anders är Magister i Företagsekonomi med inriktning på tillväxt i småföretag.
  • Anders är också Elektroingenjör med inriktning på programmering. 
  • Anders är pappa till två tonårsdöttrar.
  • Anders är också gift.

Entreprenörskap är *

Entreprenörskap är självvald väg i okänd mark, 
tankens skärpa vid kroppslig möda, 
snabba beslut under spännande konkurrens.

Entreprenörskap bjuder hårda förhandlingar mot goda kunder och leverantörer, 
ensam strid mot myndigheternas hinder, 
vilsam växlan mot vardagens ävlan.

Entreprenörskap skapar ett gladlynt och frimodigt släkte, 
en härdad stam med längtan till äventyr och dust, 
kärlek till affären – källan för livslust och levnadskraft.
*Travesti på orienteringssportens måtto från 1930-talet