Process för att identifiera, utveckla och digitalisera säljprocesser 

Behöver du tydliggöra hur affären hänger ihop, och generera medvetna aktiviteter och en företagskultur, som kopplar ihop ord till handling. Samt möjliggör en spårbarhet bakåt och nyckeltal för att kunna prognostisera framtida försäljning. En effektiv säljprocess hjälper dig att förstå vad som händer i processen, och hur du kan hantera och utveckla den för att hjälpa dig att öka försäljningen.


Ökad försäljning är en nyckelfaktor vid tillväxt. Därmed är effektivisering och digitalisering av säljprocessen en nyckelfaktor. En viktig konkurrensfaktor blir att jobba med strukturerad, datadriven och evidensbaserad försäljning. Vi kan leda arbetet att utveckla befintliga systemlösningar och hjälpa till att implementera nya.

Men en sak måste du veta. Vi är lite eljest! Vill du ha det normala eller standard, ”så här brukar man göra”, då kommer inte vi trivas ihop. Vill du att vi jobbar tillsammans, så erbjuder vi dig vår långa erfarenhet inom entreprenörskap, ledning, försäljning och projekt. Något som vi gärna delar med oss av till dig, med ett förbehåll. Att du är beredd att utveckla i ditt företag.

Med egen erfarenhet från entreprenörskap och att driva företag, så kopplar vi ihop ledande akademisk teori med vår egen praktiska erfarenhet. 

Värdeskapande
Nytta/Fördelar med att effektivisera säljprocessen är:

 • Effektivitet
 • En viktig del i arbetet handlar om att skapa en helhetsbild och samsyn kring kundprocesser utifrån kundlivscykeln
 • Löpande arbete med optimering och test av befintliga processer
 • Återkoppla och presentera resultat till övrig organisation
 • Utveckla processen utifrån kundbeteende och kvalitativa intervjuer med kunder, och ibland kunders kunder

Metod och resultat
Process för att på ett strukturerat och metodiskt sätt utveckla försäljningsprocessen. Det handlar om att lägga kartan. Här är jag – Dit ska jag. Påbörja en strukturering av försäljningsprocessen. Utveckla den vidare så den speglar verksamheten och affären. Uppdraget handlar om att få affären att hänga ihop, och generera medvetna aktiviteter och en företagskultur, som kopplar ihop ord till handling. Samt möjliggör en spårbarhet bakåt och nyckeltal för att kunna prognostisera framtida försäljning. En effektiv säljprocess hjälper dig att förstå vad som händer i processen, och hur du kan hantera och utveckla den för att hjälpa dig att öka försäljningen. 

Tjänsten går ut på att du som kund får stöd i processen att leda arbetet att utveckla befintliga systemlösningar och implementera nya och att du får stöd inom försäljningsprocessen.

Delmoment:

 • Förstudie
 • Analys/Rådgivning
 • Implementering
 • Upprättande av dokument
 • Rapporter och underlag
 • Utbildning
 • Uppföljning
 • Utvärdering

Tjänsten innebär en flexibel lösning för uppdragets längd och omfattning, där uppdraget även kan ändras på kort varsel. Varje uppdrag och företagsbehov styr.

Sammanfattning
Vi vill inte ta betalt utifrån leverans. Vi vill ta betalt utifrån de värden vi skapar.